Wat houdt de dekking 'aansprakelijkheid' precies in?

Het is mogelijk om bij de Globetrotter Verzekering van Allianz Global Assistance een dekking voor aansprakelijkheid af te sluiten. Deze dekking is geldig voor particulieren en geldt niet voor het uitvoeren van betaalde werkzaamheden.

Nederlandse Aansprakelijkheidsverzekering in het buitenland

Als je niet meer in Nederland woont, is de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) vaak niet meer geldig. Volgens de wet woon je niet meer in Nederland als je je uitschrijft bij de gemeente.

Met de Globetrotter Verzekering van Allianz Global Assistance heb je de mogelijkheid om dit toch goed te verzekeren. Gedurende je verblijf in het buitenland biedt de verzekering dekking voor aansprakelijkheid tot € 1.000.000.

Wat is verzekerd?

Zoals in de voorwaarden staat omschreven ben je verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die je als particulier hebt veroorzaakt. Om deze voorwaarden nog wat te verduidelijken geven we graag twee voorbeelden.

Voorbeeld 1
Tijdens de reis kom je in een nieuwe stad en kijk je vol bewondering naar alle mooie gebouwen. Daardoor zie je een tafel met souvenirs over het hoofd en je loopt die omver. Dan ben je verzekerd voor de schade die je daarmee hebt veroorzaakt.

Voorbeeld 2
Tijdens de reis besluit je een surfplank te huren. Je valt van de surfplank en deze raakt heel ongelukkig een zwemmer. De zwemmer raakt gewond en stelt jou aansprakelijk voor de geleden schade. Voor die schade ben je met de Globetrotter Verzekering verzekerd.

 

Wat is niet verzekerd?

Zoals bij iedere aansprakelijkheidsverzekering vergoeden we niet zomaar elke schade. Uiteraard staat dit omschreven in de voorwaarden, maar hier volgen een aantal uitzonderingen:

  • Schade wordt niet vergoed als je niet aansprakelijk gesteld wordt, of als dat wettelijk onterecht wordt gedaan. 
  • Het wordt ook niet vergoed als je iets opzettelijk gedaan hebt of als er een andere verzekering is die de schade vergoedt. 
  • Schade wordt niet vergoed als er sprake is van seksuele handelingen of als er wapens in het spel zijn. 
  • De verzekering dekt geen schade als die voortkomt uit het gebruik van bijvoorbeeld een (huur)auto. In de meeste situaties ben je hier al via de autoverzekering voor verzekerd.

 

Onze voorwaarden zijn altijd leidend. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met je tussenpersoon of met Allianz Global Assistance via 020 - 592 9890.